Laituripaikkasäännöt

1. Järvenpään kaupungin venepaikoilla on lakien ja asetusten sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava tämän venepaikkasääntöjen määräyksiä.

2. Kaupungin venepaikat vuokrataan veneilykaudeksi kerrallaan. Veneilykausi on touko-marraskuu, riippuen säistä.  

3. Kaikki venepaikat vuokrataan ainoastaan järvenpääläisille.

4. Ne, jotka ovat lunastaneet venepaikan edellisellä kaudella saavat automaattisesti ilmoituksen paikan uudelleenvaraamisesta seuraavalle kaudelle.  Varaaminen ja venepaikkamaksu suoritetaan varauksen yhteydessä viimeistään eräpäivänä.  Venepaikat, joiden varausmaksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, vapautuvat automaattisesti muille hakijoille. 

5. Jo suoritettua maksua ei palauteta, vaikka venepaikkaa ei käytettäisikään.

6. Venepaikkamerkki on ehdottomasti kiinnitettävä veneeseen, siten, että merkki on aina nähtävillä veneen ollessa venepaikallaan. 

7. Vene tulee kiinnittää asianmukaisella ja huolellisella tavalla, jottei se vahingoita muita veneitä tai laiturirakennelmia.

8. Järvenpään kaupunki ei vastaa vahingoista, joita aiheutuu venepaikoilla.

9. Puutteista ja vahingoista venepaikoilla voi ilmoittaa kaupungin nettisivuilla olevaan asiakaspalautejärjestelmään tai sähköpostitse asiakaspalaute@jarvenpaa.fi.

10. Veneiden talvisäilytys on ainoastaan Vanhankylänniemessä tarkoitukseen varatulla alueella. 

11. Veneitä ei saa pitää ilman asianmukaista lupaa kaupungin vesialueilla.

12. Kaupungin omistamilla rannoilla veneitä saa pitää ainoastaan tarkoitukseen varatuilla numeroiduilla laituripaikoilla.

13. Luvatta kaupungin vesialueilla olevat veneet sekä veneet, jotka ovat jätetty veneilykauden päätyttyä laitureihin, poistetaan kaupungin toimesta.

14. Ennen veneen siirtoa, annetaan siirtokehotus, jonka mukaan vene on siirrettävä 14 vuorokauden kuluessa siirtokehotteen antopäivästä. Mikäli omistaja tai haltija ei reagoi siirtokehotteeseen määräajassa, kaupunki siirtää omaisuuden tekniselle alueelleen.

15. Omistajalla tai haltijalla on mahdollisuus lunastaa talteen otettu omaisuutensa maksamalla omaisuuden siirto- ja käsittelykustannukset.

16. Talteen otetut veneet kuulutetaan sanomalehdessä. Jos omistajaa ei löydy tai omistaja tai haltija ei lunasta omaisuuttaan ilmoituksessa mainitussa määräajassa, siirtyy omistus- ja hallintaoikeus Järvenpään kaupungille. Kaupungilla on oikeus myydä talteen otetut veneet tarjousten perusteella.

17. Venepaikoilla tulee noudattaa yleisiä järjestysmääräyksiä ja siisteysohjeita. Roskat tulee toimittaa niille varattuihin astioihin.

18. Kaupungilla on oikeus katkaista vuokrasuhde, mikäli venepaikan vuokraaja ei noudata venepaikkasääntöjä.

Etunimi ja Sukunimi *

Sähköposti *

Puhelinnumero

Yritys

Viesti *